Asido utvecklar ledare - nu och för framtiden

Skapar bestående resultat genom ”asido”. Assess needs - Identify solutions - Do it!

Asido

Står för ledarskapets EKG, Engagemang - Kunskap - Glädje. 
Är känt för att skapa förändring som gör skillnad, för ledare - medarbetare - organisationer. 
Har fokus på ledarutveckling och förändringsarbete. 
Erbjuder ledar- och teamutveckling, change management samt individuell coaching.

Asido drivs och ägs av Gunilla Westberg.

Översikt konsultprofil Gunilla Westberg 

Mångårig erfarenhet av förändringsarbete, utveckling av ledare och kompetensutveckling.

Certifierad business coach, ICC
Licencierad tränare, Situationsanpassat Ledarskap
Certifierad användare av DiSC, personprofiler

  • Kompetens- och ledarutveckling
  • Förändringsarbete/ Change management
  • Coaching

Utveckling av ledare och medarbetare kombinerat med förändringsarbete har varit en röd tråd i mitt arbetsliv. Jag har arbetat som anställd i olika roller fram till september 2009. Min egen chefserfarenhet innefattar bl.a. HR team med upp till 25 medarbetare, kombinerat linje- och funktionsansvar, direkt resultatansvar för större verksamhet samt projektledaransvar i omstruktureringar. Drygt tio års internationell erfarenhet, med både globalt respektive europeiskt ansvar.